Deratizace

Naší snahou je likvidace a zamezení přístupu hlodavců do objektů, veřejných prostor, odpadních jímek nebo pozemcích přilehlých k nemovitostem jako jsou sady, dětské hřiště nebo parky.

Nejčastějiší hubení a likvidace škůdců: Myš domácí, Hraboš polní, Potkan.

Riziko nákazy Laptospirozou a dalšími nemoci je dostatečný důvod proč udržet škůdce daleko od našich domovů. Nezanedbatelný je také ekonomický efekt deratizace. Hlodavci často způsobují škody na majetku, potravinách, porostu nebo uskladněních materiálů.